Kwalifikacja biomasy jako odnawialnego źródła energii w procesie produkcji bioetanolu – wybrane aspekty prawne

W numerze Polityki Energetycznej ukazał się artykuł współautorstwa partnera naszej kancelarii wspólnie z M. Krzykowskim p.t., Kwalifikacja biomasy jako odnawialnego źródła energii w procesie produkcji bioetanolu – wybrane aspekty prawne, Polityka Energetyczna 2013, t. 16, z. 3, s. 207-220. Jego przedmiotem jest próba oceny obowiązujących jak i projektowanych aktów prawnych w zakresie promowania i wytwarzania energii z odnawianych źródeł energii, biopaliw i biokomonentów ze szczególnym uwzględnieniem biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne. Problematyka ta wydaje się nade wszystko ważna, w kontekście przygotowywanych zmian legislacyjnych oraz znaczenia jakie stanowi dla polskiej energetyki odnawialnej udział biomasy w produkcji energii odnawialnej.