Rada Nadzorcza w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa

Z przyjemnością możemy poinformować o kolejnej publikacja osoby z naszej kancelarii. W tym miesiącu w księgarniach pojawiła się książka dotycząca prowadzenia przez Skarb Państwa działalności gospodarczej. Jednym z zagadnień w niej poruszanym jest również funkcjonowanie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. W przygotowanym rozdziale Partner naszej kancelarii analizuje kwestie przesłanek rozwiązania rady nadzorczej jednoosobowej spółki kapitałowej z mocy prawa. Zagadnienie to jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania członków organu nadzoru, bowiem wielokrotnie się może zdarzyć, że są oni nieświadomi naruszenia przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Dalsze funkcjonowanie rady nadzorczej w okolicznościach gdy uległa ona rozwiązaniu z mocy prawa może mieć dalsze konsekwencje w podejmowanych przez spółkę czynnościach, w szczególności tych dla których wymagana jest zgoda rady nadzorczej a wynika ona z treści przepisów prawa.