Prawo zagospodarowania przestrzennego

Prawo zagospodarowania przestrzennego – naszym klientom oferujemy doradztwo w szeroko pojętym postępowaniu związanym z uchwalaniem studium zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy. Nasze doświadczenie pozwala na zaproponowanie pomocy prawnej na każdym etapie procesu związanego z przeznaczaniem gruntów.

 

Oferujemy:

  • reprezentację w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
  • doradztwo przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • doradztwo przy ochronie interesów właścicieli nieruchomości związanych z procedurą uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • reprezentowanie w postępowaniu dotyczącym opłat planistycznych i adiacenckich,
  • dochodzenie roszczeń cywilnych w związku ze zmianą bądź uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.