Ochrona konkurencji i konsumentów

Ochrona konkurencji i konsumentów – naszym klientom oferujemy doradztwo w rozwiązywaniu problemów związanych z praktykami ograniczającymi konkurencję, praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów, a także koncentracjami przedsiębiorców i ich związków. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu spraw przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Analizujemy działania naszych klientów pod katem ich zgodności z prawem antymonopolowym i prawem ochrony konsumentów.

 

Oferujemy:

  • reprezentację przez Prezesem Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji,
  • reprezentację przez Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • weryfikację projektów umów pod kątem występowania w nich klauzul niedozwolonych,
  • weryfikacji działań podejmowanych przez przedsiębiorców pod kątem ich zgodności z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów.