Prawo nieruchomości

Nieruchomości – naszym klientom oferujemy pełną obsługę w zakresie szeroko pojętego obrotu nieruchomościami. Posiadane doświadczenie pozwala na zapewnienie naszym klientom doradztwa w nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, a także zapewnieniu pomocy w ustalaniu i porządkowaniu stanu prawnego ich nieruchomości. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa geodezyjnego, w szczególności podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, prowadzenia procedury związanej ze scalaniem i podziałem nieruchomości. Nie są nam również obce zagadnienia związane z gruntami pod wodami płynącymi, urządzeniami wodnymi, a także z prowadzeniem spraw związanych z ustaleniem linii brzegowej oraz uzyskiwaniem pozwoleń wodno-prawnych.

 

Oferujemy:

 • doradztwo w nabywaniu i zbywaniu nieruchomości,
 • doradztwo w zawieraniu umów najmu i dzierżawy,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia sporów sądowych dotyczących nieruchomości,
 • prowadzenie spraw dotyczących zniesienia współwłasności,
 • prowadzenie spraw w zakresie uzyskania drogi koniecznej,
 • prowadzenie spraw sądowych w zakresie zasiedzenia nieruchomości;
 • prowadzenie spraw z zakresu uzyskanie wynagrodzenia za korzystanie z gruntu,
 • prowadzenie spraw w zakresie służebności,
 • pomoc prawna w zakresie rozwiązywania sporów dotyczących użytkowania wieczystego,
 • prowadzenie sporów dotyczących uzgodnienia treści księgi wieczystej,
 • prowadzenie postępowań rozgraniczeniowych,
 • sprawy związane z szeroko rozumianym zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem nieruchomości, w tym opiniowanie wszelkich zagadnień związanych z prowadzeniem tego typu działalności przez licencjonowanych zarządców i pośredników,
 • prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości.