Precedensowy wyrok NSA dot. podatku od nieruchomości

Po wieloletnim postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt III FSK 3018/21 ostatecznie rozstrzygnął istotne zagadnienie prawne na korzyść naszego Klienta.

 

W sprawie, Organy podatkowe i Sąd I instancji stały na stanowisku, że nieruchomość jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wydobywania kopalin, nie tylko w okresie prowadzenia działalności wydobywczej, ale także w trakcie prowadzenia rekultywacji wyrobisk pokopalnianych.

 

Sprawa była o tyle precedensowa, że Podatnik (nasz Klient) nie był przedsiębiorcą w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ani jego następcą prawnym, to jest nigdy nie prowadził działalności gospodarczej z zakresu wydobycia kopalin, ani jakiejkolwiek innej działalności gospodarczej na terenie objętym obowiązkiem rekultywacji. Obowiązek rekultywacji ciążący na Podatniku wynikał wyłącznie z faktu nabycia przez niego nieruchomości objętej obowiązkiem rekultywacji oraz decyzji administracyjnej wydanej w trybie określonym w art. 39 ust. 3 i 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

 

NSA, uwzględniając naszą skargę kasacyjną, rozstrzygnął, że taki podmiot, prowadząc rekultywację wyrobisk pokopalnianych, nie zajmuje gruntu na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

W sprawie sporządziliśmy trzy odwołania od decyzji Organu podatkowego I instancji, dwie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Sprawę prowadził radca prawny Bartosz Pawlak.

O Kancelarii

Sikorski Mikulska Pawlak Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska świadczy usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Kancelaria prowadzi obsługę prawną w pełnym zakresie od bieżącej obsługi prawnej osób fizycznych i prawnych poprzez zastępstwo procesowe w toku postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych, aż po realizację pojedynczych zleceń i kompleksowe doradztwo prawne. Kancelaria mieści się w Olsztynie.

 

Doświadczenie

Kancelaria posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Wszechstronny zespół prawników Kancelarii zapewnia pomoc prawną w szerokim spektrum wielu dziedzin prawa. Naszym priorytetem jest dostarczanie usług jak najwyższej jakość, na wysokim poziomie skuteczności podejmowanych działań i stosowanych środków. Dbamy również o to, by relacje z Klientami były jak najlepsze dbając o zachowanie dyskrecji i poufności.

Pro bono

Kancelaria aktywnie angażuje się w działania społeczne. Osoby i instytucje zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

end faq

 

 

Aktualności

Prev Next

Precedensowy wyrok NSA dot. podatku od nieruchomości

10-01-2024

Po wieloletnim postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt III FSK 3018/21 ostatecznie rozstrzygnął istotne zagadnienie prawne na korzyść naszego Klienta.   W sprawie, Organy podatkowe i Sąd I instancji stały na stanowisku, że nieruchomość jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wydobywania kopalin, nie tylko w okresie prowadzenia działalności wydobywczej, ale także w trakcie prowadzenia rekult...

Czytaj wiecej...

MEC. BARTOSZ PAWLAK O UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

31-07-2019

Rośnie liczba ogłaszanych upadłości konsumenckich. Taka forma redukcji zadłużenia stanowi wyjątkowo korzystny mechanizm dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Daje bowiem szansę na wyjście ze spirali zadłużenia i rozpoczęcie nowego życia z czystą kartą - bez długów. W materiale dot. upadłości konsumenckiej, który został wyemitowany w programie "Informacje" przez TVP3 OLSZTYN w dniu  24.07.2019 r. o godz. 18.30, mec.  Bartosz Pawlak udzielił odpowiedzi na pytania: czym j...

Czytaj wiecej...

IPB Nocny bieg na 5 km o Puchar Eugeniusza Jaremko

28-06-2016

Nie skupiamy się tylko na działalności biznesowej – nasza Kancelaria stara się wspierać przeróżne działania i inicjatywy na lokalnym rynku. Ostatnimi czasy postanowiliśmy wesprzeć finansowo zmagania na arenie sportowej, a dokładniej „IPB NOCNY BIEG NA 5 km o Puchar Eugeniusza Jaremko”. 14 maja 2016 roku odbył się bieg organizowany w ramach jubileuszu 50-lecia marki „IPB” w Iławie. W ramach imprezy rozegrany został bieg na dystansie 5 km. Trasa rozpoczynała się i kończyła przy Amfiteatrze Miejski...

Czytaj wiecej...

„Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego.”

20-04-2015

17 kwietnia 2015 r. prawnicy z naszej Kancelarii wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego”, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie to stanowiło kontynuację spotkania praktyków i środowiska akademickiego wokół problematyki prowadzenia działalności deweloperskiej, które po raz pierwszy odbyło się w maju 2013 r. w Olsztynie. W czasie konferencji mec. J.J. Zięty wygłosił referat „Stosow...

Czytaj wiecej...

Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego

19-12-2014

W ostatnim czasie – nakładem wydawnictwa C.H. Beck – ukazała się monografia naukowa „Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego”, przygotowana pod red. M. Królikowskiej-Olczak, A. Bieranowskiego i J.J. Ziętego. Prawnicy z naszej kancelarii przygotowali dwa rozdziały w powyższej publikacji, tj. „Ochrona nabywcy lokalu mieszkalnego w przypadku realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego przez spółki celowe” oraz „Postulaty de lege ferenda w przedmiocie normatywnej regulacji umowy dewe...

Czytaj wiecej...

Rada Nadzorcza w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa

25-08-2014

Z przyjemnością możemy poinformować o kolejnej publikacja osoby z naszej kancelarii. W tym miesiącu w księgarniach pojawiła się książka dotycząca prowadzenia przez Skarb Państwa działalności gospodarczej. Jednym z zagadnień w niej poruszanym jest również funkcjonowanie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. W przygotowanym rozdziale Partner naszej kancelarii analizuje kwestie przesłanek rozwiązania rady nadzorczej jednoosobowej spółki kapitałowej z mocy prawa. Zagadnienie to jest istotne z punktu...

Czytaj wiecej...

Uchwały w spółkach handlowych

20-05-2014

W dniu 16 maja 2014 r. partner z naszej kancelarii uczestniczył w IV Forum Prawa Spółek pt. „Uchwały w spółkach handlowych”. Forum tradycyjnie organizowane jest przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W takcie obrad referaty dotyczące uchwał wygłosiło znakomite grono profesorskie, a także odbyła się dyskusja. Kluczowym problemem  jaki był poruszany stała się kwestia skutków prawnych stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspóln...

Czytaj wiecej...

I Debata Oxfordzka

20-05-2014

W dniu 19 maja 2014 r. partner z naszej kancelarii wziął udział w I Debacie Oxfordzkiej „Reklama Produktów farmaceutycznych- czy społeczeństwo tego potrzebuje?”. Debata została zorganizowana przez Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Gdańsk i odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Czytaj wiecej...

Postępowanie dowodowe poprzedzające wydanie decyzji, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych

12-05-2014

W dniach 8 – 9 maja 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego „Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych”. W czasie konferencji referaty wygłaszali przedstawiciele różnych ośrodków akademickich, między innymi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kat...

Czytaj wiecej...

Making their own tasks by local government units

05-05-2014

W dniach 25 kwietnia – 3 maja 2014 r. mec. Jakub Zięty - w ramach LLP-Erasmus Programme Individual teaching programme for teaching staff mobility - przebywał na Universita degli Studi di Bari (Włochy), gdzie realizował program dotyczący samorządu terytorialnego. W trakcie pobytu zaprezentował wykład pt. „Making their own tasks by local government units”. Nie jest to pierwszy wyjazd. W ubiegłym roku w dniach 20-28 kwietnia, w ramach LLP-Erasmus Programme Individual teaching programme for teaching...

Czytaj wiecej...