Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne – naszym klientom oferujemy pełną obsługę w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych. Zamawiającym doradzamy w organizowaniu przetargów, w szczególności w wyborze właściwego trybu udzielenie zamówienia, przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz w ocenie ofert. W przypadku Wykonawców proponujemy wsparcie na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Analizujemy dokumenty pod kątem ich zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych oraz zagrożeniami dla Wykonawców. Sporządzamy wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, a także odwołania i skargi. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu przez Krajową Izbą Odwoławczą zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców.

 

Oferujemy:

  • weryfikację dokumentacji przetargowej,
  • sporządzanie odwołań i skarg,
  • reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi,
  • pomoc prawną w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.