Usługi

Kancelaria prowadzi obsługę prawną w pełnym zakresie wynikającym z Ustawy o radcach prawnych w postaci m.in. bieżącej obsługi prawnej osób fizycznych i prawnych, zastępstwa procesowego w toku postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych ( np. windykacja należności, odszkodowań, sprawy rodzinne, administracyjne) oraz realizacji pojedynczych zleceń ( np. sporządzenie projektu umowy, wniosku, pozwu, odwołania, uzyskania wypisu z KRS lub księgi wieczystej).

 

Obsługa prawna przybiera, w szczególności, postać:

  • stałej, kompleksowej obsługi prawnej Klientów korporacyjnych.

Zaletą tej formy obsługi jest stała opieka Kancelarii nad Klientem w pełnym zakresie, obejmująca również zastępstwo w toku postępowań sądowych, pomoc w negocjacjach umów, pełna dyspozycyjność i dostępność prawników, konsultacje w siedzibie Klienta, możliwość otrzymania niezwłocznej konsultacji prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość ( e-mail, fax, telefon );

odpłatność: ryczałt miesięczny ustalony indywidualnie;

  • reprezentacji Klientów w toku postępowań sądowych i egzekucyjnych.

obejmuje wszelkie czynności podejmowane w interesie Klienta, mające na celu zabezpieczenie jego interesów w toku wskazanych wyżej postępowań.

odpłatność: uzależniona od charakteru i skomplikowania sprawy;

  • pojedynczych zleceń

obejmuje, w szczególności realizację pojedynczych zleceń takich jak np. windykacja wierzytelności Klienta, reprezentacja w toku rozprawy sądowej, rejestracja podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządzenie opinii prawnej.

odpłatność: uzależniona od charakteru zlecenia;

  • pomocy prawnej na odległość (porady online)

obejmuje pomoc prawną w sprawach nie wymagających bezpośredniego kontaktu z Klientem np. sporządzenie wezwania do zapłaty, prostego pozwu lub wydanie opinii prawnej;

odpłatność: uzależniona od rodzaju usługi

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem naszych usług w ramach poszczególnych dziedzin prawa.