Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – naszym klientom proponujemy pełną obsługę w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu nie tylko pracodawców, ale również pracowników w sporach przed sądami pracy, w szczególności w zakresie wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, ustalania istnienia stosunku pracy, należności z tytułu stosunku pracy, wypadków przy pracy. Nasza praktyka nie ogranicza się jedynie do sporów sądowych, gdyż posiadamy także doświadczenie w prowadzeniu kontroli u pracodawców. Zapewniamy pracodawcom wsparcie w zakresie przygotowywania regulaminów, zarządzeń, a także prowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia. W zakresie ubezpieczeń społecznych z powodzeniem reprezentujemy ubezpieczonych w sprawach związanych z prawem do renty lub emerytury, świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

 

Oferujemy m.in.:

  • sporządzanie i weryfikacja umów o pracę,
  • przygotowywanie umów dotyczących zakazu konkurencji,
  • doradztwo w zakresie rozwiązywania umów z pracownikami,
  • doradztwo w przejmowaniu pracowników od innego pracodawcy,
  • doradztwo w rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
  • reprezentację pracownika lub pracodawcy w postępowaniu sądowym,
  • pomoc w dochodzeniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym przygotowania odwołań oraz pism sądowych.