Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego

W ostatnim czasie – nakładem wydawnictwa C.H. Beck – ukazała się monografia naukowa „Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego”, przygotowana pod red. M. Królikowskiej-Olczak, A. Bieranowskiego i J.J. Ziętego. Prawnicy z naszej kancelarii przygotowali dwa rozdziały w powyższej publikacji, tj. „Ochrona nabywcy lokalu mieszkalnego w przypadku realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego przez spółki celowe” oraz „Postulaty de lege ferenda w przedmiocie normatywnej regulacji umowy deweloperskiej”. Przedstawiono tam możliwe zagrożenia dla stron umowy deweloperskiej, związane z nieprecyzyjną regulacją zawartą w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a także propozycje zmian aktualnego stanu prawnego.