Biorefinery for Food, Fuel and Materials

W dniach 7 – 10 kwietnia w Wageningen UR (University & Research centre) – Holandia – Partner z naszej Kancelarii wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Biorefinery for Food, Fuel and Materials”. Przedmiotem konferencji było przedstawienie najnowszych zagadnień związanych z biorafineriami. W trakcie prelekcji poruszano tematy dotyczące ekonomii, w tym finansowania budowy biorafinerii i ich efektywnego funkcjonowania, a także współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi, producentami oraz naukowcami. Prezentowano też zagadnienia techniczne i technologiczne dotyczące produkcji biomasy i jej energetycznego wykorzystania. W trakcie konferencji zaprezentowano Poster oraz opublikowano abstrakt: J.J. Zięty, M. Krzykowski, „Qualification of a biomass as a renewable energy source as a substrate for bioethanol production”. (Book of Abstract, s. 144).