Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu

Nakładem wydawnictwa LexisNexis ukazała się monografia naukowa Partnera z naszej kancelarii, pt.  Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Obejmuje ona zagadnienia związane z kształtowaniem opłaty za użytkowanie wieczyste. Instytucja użytkowania wieczystego wzbudza liczne kontrowersje w doktrynie i judykaturze. Spory pomiędzy użytkownikiem wieczystym a właścicielem niejednokrotnie mają swój finał przed Sądem Najwyższym. Problemy w stosowaniu przepisów ujawniają się zwłaszcza na tle aktualizacji opłat rocznych i stawek za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Wpływ na to ma fakt, że przepisy dotyczące użytkowania wieczystego znajdują się w różnych ustawach, a postępowanie aktualizacyjne zostało uregulowane zarówno przez ustawę o gospodarce nieruchomościami, kodeks postępowania administracyjnego oraz kodeks postępowania cywilnego. Omawiana publikacja zawiera analizę sposobów aktualizacji opłat rocznych i stawek za użytkowanie wieczyste oraz szczegółowy opis procedury aktualizacji wskazanej w ustawie o gospodarce nieruchomościami. W monografii znalazły się odniesienia do postępowania przed samorządowym kolegium odwoławczym oraz sądem powszechnym.