Skuteczność zabezpieczenia roszczeń nabywcy poprzez otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy w przypadku upadłości dewelopera

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia naukowa pt. Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej (red. M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska). Autorami jednego z rozdziałów, zatytułowanego „Skuteczność zabezpieczenia roszczeń nabywcy poprzez otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy w przypadku upadłości dewelopera”, zostali prawnicy z naszej kancelarii. Podejmują tam istotny problem iluzorycznej ochrony interesów konsumenta w przypadku dokonywania wpłat wynikających z umowy deweloperskiej na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. W pracy szeroko omówiono tytułowe zagadnienie, z uwzględnieniem poglądów dotychczas wyrażanych w piśmiennictwie. Publikacja może zainteresować osoby zajmujące się obsługą prawną deweloperów oraz osoby zamierzające zawrzeć w najbliższym czasie umowę deweloperską.