Kancelaria w dniu 7 września - nieczynna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 września 2021 r. (wtorek) biuro kancelarii będzie nieczynne.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy pod adresem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  .

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 

 

MEC. BARTOSZ PAWLAK O UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Rośnie liczba ogłaszanych upadłości konsumenckich. Taka forma redukcji zadłużenia stanowi wyjątkowo korzystny mechanizm dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Daje bowiem szansę na wyjście ze spirali zadłużenia i rozpoczęcie nowego życia z czystą kartą - bez długów.

W materiale dot. upadłości konsumenckiej, który został wyemitowany w programie "Informacje" przez TVP3 OLSZTYN w dniu  24.07.2019 r. o godz. 18.30, mec.  Bartosz Pawlak udzielił odpowiedzi na pytania: czym jest upadłość konsumencka oraz kto i kiedy może ją ogłosić.

Bezpośredni link do materiału znajdą Państwo poniżej:

http://olsztyn.tvp.pl/43639248/24719-godz-1830

 

IPB Nocny bieg na 5 km o Puchar Eugeniusza Jaremko

Nie skupiamy się tylko na działalności biznesowej – nasza Kancelaria stara się wspierać przeróżne działania i inicjatywy na lokalnym rynku. Ostatnimi czasy postanowiliśmy wesprzeć finansowo zmagania na arenie sportowej, a dokładniej „IPB NOCNY BIEG NA 5 km o Puchar Eugeniusza Jaremko”.
14 maja 2016 roku odbył się bieg organizowany w ramach jubileuszu 50-lecia marki „IPB” w Iławie. W ramach imprezy rozegrany został bieg na dystansie 5 km. Trasa rozpoczynała się i kończyła przy Amfiteatrze Miejskim im. Louisa Armstronga i wiodła po malowniczo położonym Bulwarze im. Jana Pawła II nad Małym Jeziorakiem.
Bieg ukończyło łącznie 559 uczestników. Wygrał Pan Tomasz Grycko, pokonując trasę w fantastycznym czasie 14:24 min. i tym samym ustanawiając swój nowy rekord życiowy.

„Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego.”

17 kwietnia 2015 r. prawnicy z naszej Kancelarii wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego”, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie to stanowiło kontynuację spotkania praktyków i środowiska akademickiego wokół problematyki prowadzenia działalności deweloperskiej, które po raz pierwszy odbyło się w maju 2013 r. w Olsztynie. W czasie konferencji mec. J.J. Zięty wygłosił referat „Stosowanie przepisów ustawy deweloperskiej do obrotu wtórnego oraz do zbywania inwestycji wybudowanych bez udziału środków nabywcy”. 


EGZAMIN RADCOWSKI 2015 r.

Z dumą i radością informujemy, że Pani Beata Szczudłowska oraz Pan Bartosz Pawlak zdali egzamin radcowski. Serdecznie gratulujemy i wierzymy, że ich wiedza i doświadczenie w istotny sposób przyczynią się do zadowolenia współpracujących z naszą Kancelarią firm! 

Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego

W ostatnim czasie – nakładem wydawnictwa C.H. Beck – ukazała się monografia naukowa „Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego”, przygotowana pod red. M. Królikowskiej-Olczak, A. Bieranowskiego i J.J. Ziętego. Prawnicy z naszej kancelarii przygotowali dwa rozdziały w powyższej publikacji, tj. „Ochrona nabywcy lokalu mieszkalnego w przypadku realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego przez spółki celowe” oraz „Postulaty de lege ferenda w przedmiocie normatywnej regulacji umowy deweloperskiej”. Przedstawiono tam możliwe zagrożenia dla stron umowy deweloperskiej, związane z nieprecyzyjną regulacją zawartą w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a także propozycje zmian aktualnego stanu prawnego.

Rada Nadzorcza w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa

Z przyjemnością możemy poinformować o kolejnej publikacja osoby z naszej kancelarii. W tym miesiącu w księgarniach pojawiła się książka dotycząca prowadzenia przez Skarb Państwa działalności gospodarczej. Jednym z zagadnień w niej poruszanym jest również funkcjonowanie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. W przygotowanym rozdziale Partner naszej kancelarii analizuje kwestie przesłanek rozwiązania rady nadzorczej jednoosobowej spółki kapitałowej z mocy prawa. Zagadnienie to jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania członków organu nadzoru, bowiem wielokrotnie się może zdarzyć, że są oni nieświadomi naruszenia przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Dalsze funkcjonowanie rady nadzorczej w okolicznościach gdy uległa ona rozwiązaniu z mocy prawa może mieć dalsze konsekwencje w podejmowanych przez spółkę czynnościach, w szczególności tych dla których wymagana jest zgoda rady nadzorczej a wynika ona z treści przepisów prawa.

I Debata Oxfordzka

W dniu 19 maja 2014 r. partner z naszej kancelarii wziął udział w I Debacie Oxfordzkiej „Reklama Produktów farmaceutycznych- czy społeczeństwo tego potrzebuje?”. Debata została zorganizowana przez Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Gdańsk i odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Uchwały w spółkach handlowych

W dniu 16 maja 2014 r. partner z naszej kancelarii uczestniczył w IV Forum Prawa Spółek pt. „Uchwały w spółkach handlowych”. Forum tradycyjnie organizowane jest przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W takcie obrad referaty dotyczące uchwał wygłosiło znakomite grono profesorskie, a także odbyła się dyskusja. Kluczowym problemem  jaki był poruszany stała się kwestia skutków prawnych stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników. Podczas wystąpień prelegenci nie szczędzili krytycznych uwag w odniesieniu do stanowiska SN prezentowanego w uchwale 7 sędziów z 18 września 2013 roku, III CZP 13/13. W tym orzeczeniu Sąd uznał bowiem, że „wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej ma charakter konstytutywny.” Powyższa teza będzie miała kolosalne znaczenie dla praktyki obrotu. Z jednej bowiem strony będzie zachowana pewność obrotu, choć taką też - jak się wydaje - daje zasada dokonania czynności prawnej w dobrej wierze, z drugiej natomiast może być podstawą pokrzywdzenia udziałowców mniejszościowych poprzez podejmowanie uchwał nieważnych, które godzą w ich interes, ale w świetle uchwały SN będą skuteczne do czasu wydania orzeczenia przez sąd powszechny.

Postępowanie dowodowe poprzedzające wydanie decyzji, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych

W dniach 8 – 9 maja 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego „Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych”. W czasie konferencji referaty wygłaszali przedstawiciele różnych ośrodków akademickich, między innymi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W gronie prelegentów znalazł się także prawnik z naszej Kancelarii, który wygłosił referat pt. „Postępowanie dowodowe poprzedzające wydanie decyzji, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych”. Przedmiotem tego wystąpienia była procedura  zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Autor omawiał specyfikę tego postępowania, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia i szanse dla stron postępowania, które mogą przesądzić o obowiązku zwrotu środków pieniężnych.

 

 

 

Making their own tasks by local government units

W dniach 25 kwietnia – 3 maja 2014 r. mec. Jakub Zięty - w ramach LLP-Erasmus Programme Individual teaching programme for teaching staff mobility - przebywał na Universita degli Studi di Bari (Włochy), gdzie realizował program dotyczący samorządu terytorialnego. W trakcie pobytu zaprezentował wykład pt. „Making their own tasks by local government units”. Nie jest to pierwszy wyjazd. W ubiegłym roku w dniach 20-28 kwietnia, w ramach LLP-Erasmus Programme Individual teaching programme for teaching staff mobility, mec. Jakub Zięty realizował program dotyczący akcjonariuszy mniejszościowych na University of Latvia w Rydze, w trakcie którego wygłosił wykład pt. „Minority shareholders in joint-stock company. The Implementation of the Directive 2007/36/WE in the Polish Law– Selected Issues.”